19.02.2021

   18 თებერვალს ფარმაციის (სააფთიაქო) უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებელმა მარინა ბაკურიძემ ჩაატარა ღია ონლაინ-მეცადინეობა ZOOM-ის პლატფორმის გამოყენებით, მოდული - ნითიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები. მეცადინეობას ონლაინ რეჟიმში ესწრებოდნენ პროფესიული განათლების მასწავლებლები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.