21.02.2021

19 თებერვალი, საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის ,,გერონტოლოგია და გერიატრია“ პროფესიული განათლების მასწავლებელმა მზია ხალვაშმა ჩაატარა ღია ონლაინ-მეცადინეობა ZOOM-ის პლატფორმის გამოყენებით. მეცადინეობაზე სტუდენტთა ჩართულობით გაკეთდა საინტერესო პრეზენტაციები.