24.02.2021

    23 თებერვალი, ფარმაციის (სააფთიაქო) უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებელმა ციური გოგიტიძემ ჩაატარა ღია ონლაინ-მეცადინეობა ZOOM-ის პლატფორმის გამოყენებით, მოდული - ტოქსიური ნითიერებების ბიოლოგიური მასალიდან იზოლირება და აღმოჩენა. მეცადინეობას ონლაინ რეჟიმში ესწრებოდნენ პროფესიული განათლების მასწავლებლები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები.