27.02.2021

   პრაქტიკული მეცადინეობა ფარმაკო-ქიმიის ლაბორატორიაში. პროგრამა - ფარმაცია (სააფთიაქო); მოდული - ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები; პროფესიული განათლების მასწავლებელი მარინა ბაკურიძე.