21.03.2021

 

სტუდენტური აქტივობა - ,,ჩვენ არ ვითვლით ქრომოსომებს’’.
აღმზრდელის პროგრამის პროფესიულმა სტუდენტებმა სასწავლო აუდიტორიაში პროფესიული განათლების მასწავლებლის ნათია დავითაძის ხელმძღვანელობით ჩაატარეს აქტივობა - 21 მარტი მზის შვილების დღეა.