28.05.2021

საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია

პროფესიულ განათლებაში ინოვაციური სწავლებისა და შეფასების III ეროვნული

კონფერენცია

2021 წელი, 20-21 ივნისი

საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით იმართება კონფერენცია პროფესიული მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის.

1. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კონფერენცია თემაზე: პროფესიულ განათლებაში ინოვაციური სწავლება და შეფასება;

2.  პროფესიულ სტუდენტთა კონფერენცია თემაზე: პროფესიული განათლების როლი პროფესიის განვითარებაში.