02.09.2021

                                                                  აპლიკანტთა საყურადღებოდ!
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა შერჩევის მიზნით მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება 2021 წლის 17 სექტემბერს.