18.09.2021

2021 წლის  17 სექტემბერს ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებთან ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება.