29.10.2021

შპს ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი ულოცავს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემიას დიდ წარმატებას- ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საბჭოს მიერ მათი საქმიანობის მაღალ შეფასებას. წარმატებები ყოფილიყოს თქვენი თანამდევი!