პრაქტიკული მეცადინეობა "ევექსის ჰოსპიტალში"

ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის ხარისხის სამსახურისა და პროგრამის ხელმძღვანელის მონიტორინგის ფარგლებში, განხორციელდა პრაქტიკულ მეცადინეობაზე დასწრება, რომელიც მიმდინარეობდა სასწავლო ბაზაზე "ევექსის ჰოსპიტალში;

მოდული: კლინიკური პრაქტიკა. ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა;

მოდულის განმახორციელებელი: გენადი ხოზრევანიძე;