21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე

ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის პროფესიული სტუდენტები შეუერთდნენ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას და საექთნო განათლების სტუდენტებმა იმსჯელეს დაუნის სინდრომის მქონეთა პრობლემებზე;