25.03.2022 წელი

ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში 2022 წლის 25 მარტს ჩატარდა პროფესიულ მასწავლებელთა ტრენინგი ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მიზნით.

ტრენინგი ჩაატარა სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის ხელმძღვანელმა მანანა ხაბაძემ.

ტრენინგზე განიხილეს შეფასების ინსტრუმენტების მტკიცებულებების შესახებ.

ტრენინგს ესწრებოდა პროფესიული მასწავლებლები და პროგრამის ხელმძღვანელები. ტრენინგი ჩატარდა აქტუალურ და საინტერესო გარემოში.