ექთნის საერთაშორისო დღე

ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებელი გილოცავთ ექთნის საერთაშორისო დღეს!

ჩვენი სასწავლებელი ამაყია, რომ სასწავლებელში ვანხორციელებთ სწავლებას საექთნო განათლების მოდულზე და არაერთი ექთანი გამოვზარდეთ, რომლებიც წარმატებით ანხორციელებენ თავიანთ საქმიანობას.