18.07.2022წელი

18.07.2022წელს ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელსა და საბუღალტრო კომპანია ,,იარკო,,-ს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.