19.07.2022წელი

19.07.2022 წელს ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში პროფესიული პროგრამა აღმზრდელის პროფესიულმა სტუდენტებმა და მასწავლებლებმა საზეიმო ვითარებაში აღნიშნეს სასწავლო პროგრამის დასრულება. მომავალ აღმზრდელ-პედაგოგებს მიულოცეს სწავლის დასრულება და უსურვეს წარმატებულად გამოეყენებინათ მიღებული პროფესიული განათლება მეტად საპასუხისმგებლო პროფესიაში.