20.07.2022წელი

20.07.2022წ ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან მიწერილობის საფუძველზე, სასწავლებელში ჩამოვიდნენ შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები.