21.07.2022წელი

21.07.2022 წელს ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროგრამაზე მიმდინარეობს მოდული: პრაქტიკული პროექტი. მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული მასწავლებელი: ვახტანგ ტაკიძე სტუდენტები მიღებული ცოდნის საფუძველზე აკეთებენ პერსონალური კომპიუტერის სისტემური ბლოკის აწყობას, დედადაფაზე პროცესორის ჩასმას, მეხსიერების ბარათების შესაბამის სლოტებზე მოთავსებას, კაბელების სწორ შეერთებას და კომპიუტერის საბოლოოდ ჩართვაზე ტესტირებას.