22.07.2022წელი

22.07.2022 წ ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის ფარმაცია (სააფთიაქო)-ს სტუდენტებს ჩაუტარდათ პრაქტიკა ფარმაკოქიმიის ლაბორატორიაში ანალიზურ ქიმიაში. ნივთიერების იდენტიფიკაცია ქიმიური, ფიზიკურ-ქიმიური და ინსტრუმენტალური მეთოდებით. პროფესიული მასწავლებელი-მარინა ბაკურაძე.