საკვალიფიკაციო გამოცდა

ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში ჩატარდა პროგრამა "საექთნო განათლების" საკვალიფიკაციო გამოცდა.