12.08.2022წელი

ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში მიმდინარეობს სახანძრო უსაფრთხოების ტექნიკური რეგულირების მოთხოვნათა შესაბამისად საჭირო ღონისძიებანი:მიმდინარეობს მეორე საევაკუაციო გასასვლელის ,სახანძრო სიგნალიზაციის,ხანძრის დროს ადამიანთა მობილიზაციის მართვის სისტემის მონტაჟი.