13.10.2022 წელი

ბათუმის დამოუკიდებელ სასწავლებელში ჩატარდა სახვით და ვიზუალურ ხელოვნებასთან დაკვაშირებული აქტივობები და მათემატიკური აქტივობები.

პროგრამა: აღმზრდელი.

თემა: შემოდგომა.

მოდულის განმახორციელებელი: ნათია დავითაძე.