17.10.2022წ

ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის პროფესიული მასწავლებლები, დაესწრნენ პროფესიული უნარების სააგენტოს შეხვედრას თემაზე - მასწავლებელთა დარგობრივი ქსელის ჩამოყალიბება ჯანდაცვის მიმართულებით.