16.11.2022 წელი

ბათუმის დამოუკიდებელი სასწავლებლის პროგრამა "აღმზრდელის" პროფესიულმა სტუდენტებმა 16 საჯარო ბაღში ჩაატარეს აქტივობა "ოქროსფერი შემოდგომა".
პროგრამა აღმზრდელი მოდულის განმახორციელებელი: ნათია დავითაძე.