დირექტორი

ამირან  ტაკიძე,  დამფუძნებელი

განათლება:

1975-80 წწ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტ.

სამეცნიერო ხარისხი:

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი

პროფესიული საქმიანობა:

1980- 1983  წწ   საკავშირო  საზოგადოება  რაციონალიზატორთა  და  გამომგონებელთა  საოლქო საბჭოს  კონსულტანტი;

1991-1996 წწ - აჭარის არ უზენაესი საბჭოს წევრი;

1992-1995 წწ - საქართველოს პარლამენტის წევრი;

1995-1999 წწ - საქართველოს პარლამენტის წევრი;

2002-2005 წწ საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის დირექტორის პირველი მოადგილე;

1992 წლიდან დღემდე შპს ,,ბათუმის  დამოუკიდებელი  უნივერსიტეტის“  დამფუძნებელთა საბჭოს თავმჯდომარე.

 ოჯახური მდგომარეობა:

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.